ხედვა და ფასეულობები

ხედვა

ქუთაისის  ავტომექანიკური ქარხანა რომელსაც დიდი ხნის ისტორია და  ტრადიციები აქვს, დღეს ახალი  მიზნებითა და  გამოწვევებით  აგრძელებს  არსებობას.

  • “ქამქის“ კორპორატიული ხედვა    ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო ბაზარზე   დამკვიდრება და კონკურენტუნარიანი  მწარმოებლის სტატუსის მოპოვებაა, რაც პირველ  რიგში   მაღალი ხარისხის  პროდუქციის წარმოებით და   მომსახურების დონით განისაზღვრება.
  • ჩვენი  ხედვაა  ვიყოთ   ღირებული  პარტნიორი  ყველა  დაინტერესებული მხარისათვის.
    “ქამქის“-თვის  უმთავრესი გამოწვევაა   ტექნოლოგიური გადაიარაღება, ახალი ინოვაციები და  საკუთარი წვლილი, რომელიც საწარმოს შეაქვს  ქვეყნის  ეკონომიკურ და  ინდუსტრიულ განვითარებაში.

 

ფასეულობები

  • ჩვენ საწარმოს მთავარი ფასეულობა პროფესიონალ თანამშრომელთა გუნდია.
  • მთავარი გამოწვევა  მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება, რაც თავისთვად   გულისხმობს ქარხანაში   ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას.
  • ორმხივი პარტნიორობა და   მუდმივი სწრაფვა  განვითარებისკენ.კომპანიის პრიორიტეტებს შორის  მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია   დასაქმებულთა   შრომით უსაფრთხოებას და სტანდარტებს,  რომლითაც  ხელმძღვანელობს  კომპანია.

კომპანიის პრიორიტეტებს შორის  მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია   დასაქმებულთა   შრომით უსაფრთხოებას და სტანდარტებს,  რომლითაც  ხელმძღვანელობს  კომპანია.