კატეგორიები

სტანდარტული პროდუქცია

  • საბაგირო გზის პროდუქცია
  • საშახტე პროდუქცია
  • სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია
  • სარკინიგზო პროდუქცია
  • სამთო - ცემენტის წარმოების და ქვაღორღის დამუშავების პროდუქცია
  • სხვადასხვა
ყველა პროდუქცია

არასტანდარტული პროდუქცია

  • სხვადასხვა
ყველა პროდუქცია

პროდუქტები

სერვისები

ლაბორატორიული მომსახურება

შპს "ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის" ცენტრალური ლაბორატორია რეგიონში ერთ-ერთი უძველესი, დიდი ტრადიციების და გამოცდილების მქონე ლაბორატორიაა, რომელიც თანამედროვე მოთხოვნებს და სტანდარტებს შეესაბამება...

სარემონტო მომსახურება

შპს "ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნას“ გააჩნია სერვისების საკმაოდ მრავალფეროვანი ნუსხა და ემსახურება რეგიონში განთავსებულ ინდუსტრიულ ობიექტებსა და მცირე ბიზნესის საწარმოებს...

ვრცლად

პარტნიორები